Průběh objednávky1) Zákazník zašle poptávku na náš email popřípadě navštíví osobně naší pobočku s co možná nejpřesnějšími rozměry prostoru pro stavbu nábytku. Možno s připojením fotografie.

2) Na základě dodaných podkladů zpracujeme návrh vzhledu a rozložení skříně a konkrétní cenovou nabídkou.

3) Po odsouhlasení návrhu zákazníkem, náš technik navštíví zákazníka v místě montáže, kde podrobně zaměří prostor a sepíše se zákazníkem smlouvu.

4) Zákazník na základě podepsané smlouvy odešle zálohu, zpravidla cca 50% z celkové ceny, na náš účet případně předá v hotovosti na pobočce či technikovi při zaměření. Zároveň na místě s technik domluví se zákazníkem termín montáže.

5) Montáž, bude provedena v termínu dohodnutém při zaměření, nejpozději však do třech týdnů od uhrazení zálohy.